Betingelser for brug af Novahorse

Bemærk: Nedenstående betingelser for brug af Novahorse træder i kraft fra den 1. august 2023. Vi opfordrer dig til at læse dem igennem, da de angiver dine rettigheder ved oprettelse af en brugerkonto og ved civil handel på Novahorses platform for private handler med rideudstyr.

Hvis du har spørgsmål vedrørende betingelserne eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Novahorse support via e-mail på admin@novahorse.dk eller via Novahorses Facebook Messenger.

Novahorse ejes af Immense ApS, Bredagervej 18, 4050 Skibby, CVR-nr. DK36543043.

Betingelserne består af følgende fem dele:

 • Første del omhandler vilkårene for din brugerkonto.
 • Anden del omhandler de generelle vilkår for handel på Novahorse.
 • Tredje del omhandler vilkårene for brugen af Novahorses platform til handel med brugt rideudstyr samt dine rettigheder som både sælger og køber.
 • Fjerde del omhandler udbetaling af provenuet fra dine solgte varer på Novahorse-platformen.
 • Femte del gennemgår, hvordan din Novahorse brugerkonto fungerer.

Vi opfordrer dig til at sætte dig grundigt ind i betingelserne for at sikre en god brugeroplevelse på Novahorse.

 1. Betingelser for brugerkonto

1.1. Generelle betingelser

 • PoA (fuldmagt): med en brugerprofil på Novahorse platformen, der benyttes med henblik på salg af dit brugte rideudstyr, accepterer du, at Novahorse har fuldmagt til at gennemføre salget af varerne, som du eksponerer i dine salgsannoncer på Novahorse platformen.
 • Du må kun oprette én brugerkonto på Novahorse, som er din personligt, og den må ikke udlånes til eller deles med andre.
 • Novahorse er en platform for private.
 • Novahorse skal være et sikkert sted at sælge og købe brugt rideudstyr igennem. Vi forbeholder os derfor retten til at indstille eller ophæve en brugers konto, som er eller forekommer os at handle i strid med vilkår for brugen af Novahorse eller gældende lov i det land, du er bosat i. Herunder forbeholder vi os retten til at indstille eller ophæve en brugers konto samt til at indstille eller ophæve handler forbundet med sådanne konti, såfremt der er blevet givet falske registreringsoplysninger eller sket anden misbrug af Novahorses tjenester, eller hvis Novahorse vurderer brugeren som uønsket. Personer, hvis konto er indstillet eller ophævet, må ikke tilmelde sig Novahorses tjenester på ny uden forudgående samtykke. Dette resulterer i fjernelse af denne konto uden varsel.
 • Såfremt du har viden eller mistanke om, at andre har adgang til din brugerkonto, uanset på hvilken måde vedkommende har skaffet sig adgang, har du pligt til at indberette dette til Novahorse. Novahorseforbeholder sig i disse tilfælde retten til at spærre den pågældende brugerkonto.

1.2. Nyhedsbrev og reklame

Hvis du har accepteret at modtage ugentligt markedsføringsmateriale fra Novahorse, modtager du e-mails, notifikationer og push-beskeder med;

 • almindelige nyheder og opdateringer fra Novahorse, herunder informationer og tilbud vedrørende Novahorse platformen, samt tilsvarende produkter og tjenesteydelser udbudt af Novahorse,
 • informationer og tilbud om nye eller forbedrede funktioner, muligheder for annoncering, konkurrencer eller kampagner angående annoncering og/eller annoncer hos Novahorse,
 • informationer og invitationer til events afholdt af Novahorse.

Vi gør opmærksom på, at du til hver en tid kan trække dit samtykke tilbage ved hver af vores henvendelser.

Vi vil ikke uden dit udtrykkelige samtykke videregive dine personlige oplysninger til tredjeparter til disses markedsføringsformål.

1.3. Ansvar og almindelige betingelser; immaterielle rettigheder

Du anerkender, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende Novahorses tjenester ejes af Immense ApS. Du må ikke gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller Novahorses tjenester, undtagen i den udstrækning, det er nødvendigt, for at udføre handler på den måde, det er forudsat i disse betingelser.

1.4. Manglende adgang til Novahorse

Novahorse kan ikke garantere, at det til enhver tid er muligt at opnå adgang til vores services, da serverne kan være utilgængelige. Der kan være tale om såvel en planlagt midlertidig lukning eller et teknisk nedbrud, og Novahorse kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for den manglende adgang, du som bruger måtte opleve.

1.5. Følgeskader

Novahorse er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, hvordan det end måtte være forårsaget (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af nærværende aftale eller på anden vis), selvom et sådant tab eller en sådan skade kunne forudses af Novahorse, eller Novahorse var gjort opmærksom på, at muligheden derfor forelå.

1.6. Force majeure

Novahorse er ikke ansvarlig for manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til nærværende aftale, som skyldes faktorer, som Novahorse ikke er herre over.

1.7. Virkningen af regler ved brug af Novahorse

Når du tilmelder dig Novahorse tjenester, erklærer du dig indforstået med Novahorses brugerbetingelser.

1.7.1. Ændringer i regler for brug af Novahorse

Novahorse forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre i regler for brug af Novahorse samt at sætte nye versioner af Novahorse tjenester i kraft uden dit samtykke. Derfor er det vigtigt regelmæssigt at holde sig opdateret om ændringerne. Ændringer til ugunst for dig, vil dog altid blive varslet senest 2 måneder før ændringerne træder i kraft. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til regler for brug af Novahorse og/eller opsige din brugerkonto, såfremt du ikke ønsker at være bundet af ændringerne.

1.7.2. Varighed af regler for brug af Novahorse

Reglerne er gældende, indtil de afløses af nye.

 1. Almindelige handelsbetingelser
 • Dette afsnit omhandler de almindelige betingelser for alle handler indgået med andre brugere på Novahorse platformen. I disse handler er Novahorse ikke aftalepart, og Novahorse stiller alene platformen med annoncer og betalingssystem til rådighed for at sikre gnidningsfrie handler imellem køber og sælger.
 • For alle private handler gælder lovgivning i det land, du er bosat.

2.1. Opsummering af handelsregler:

 • Handler mellem private brugere på Novahorse er civilkøb. Dette betyder blandt andet, at køber i sådanne civilkøb som regel ikke har 14 dages returret. Såfremt du som køber ikke ønsker at beholde den købte vare, kan du frit sætte den til salg igen på platformen og sælge den videre.
 • Novahorse kan til enhver tid suspendere eller lukke en brugerkonto, hvis den vurderes i strid med Novahorses betingelser, regler for brug af Novahorse, den gældende lovgivning i det land, du er bosat eller god opførsel i øvrigt.
 • Som sælger er du selv ansvarlig for alle lovpligtige indberetninger til relevante skattemyndigheder.
 • Som sælger af brugt rideudstyr på Novahorse er du forpligtet til at afsende solgte varer jvf. ordrebekræftelsesmailen, som du i forbindelse med et salg modtager fra Novahorse platformen. Dette betyder, at du hurtigst muligt efter modtaget ordre indleverer pakken med den solgte vare anført den i ordrebekræftelsen labelfri fragtkode i en Bring-pakkeshop. Vi ser gerne, at du afsender indenfor 1 uge og max. 14 dage, da køber står og venter på sit køb.

2.2. Salg i forbindelse med erhverv

Novahorse er grundlæggende en platform for køb og salg af brugt rideudstyr mellem private. Dog tillades erhvervssalg af brugte varer på Novahorse i det omfang, at du som bruger opfylder Novahorses krav jf. punkt 2.2.1 nedenfor.

I vurderingen af, om en bruger, der er registreret som privatbruger, skal betragtes som erhvervssælger i købelovens forstand, lægges der bl.a. vægt på følgende momenter:

 • Brugeren er CVR-registreret. Dette gælder både såfremt det direkte er oplyst på Novahorse og i de tilfælde, hvor dette ikke er angivet på Novahorse
 • Brugeren har en hjemmeside, hvorfra der sælges de samme ting som på Novahorse
 • Brugeren bestiller eller har købt nye varer hjem med henblik på videresalg. Herunder tæller også, at brugeren historisk og/eller systematisk har solgt nye varer på Novahorse eller på tilsvarende platforme
 • Brugeren har flere handler eller slagsannoncer på Novahorse med samme type eller lignende varer
 • Brugeren fremstiller selv varer med henblik på videresalg

Såfremt ét eller flere af ovenstående momenter er opfyldt, vil brugeren blive betegnet som erhvervsbruger, og du vil være forpligtet til at overholde kravene jf 2.2.1 nedenfor.

2.2.1 Krav for professionelle og hobby-sælgere

Såfremt ét eller flere af forholdene i pkt. 2.2. gør sig gældende for din profil, vil du blive betragtet som erhvervssælger, uanset om du sælger professionelt eller som en sekundær beskæftigelse/indkomst. I dette tilfælde er det påkrævet, at alle handler, som du indgår i erhvervsøjemed, foregår via Novahorse platformen, hvorfor du ikke må henvise til eller reklamere for eventuelle eksterne platforme, du måtte eje og/eller drive salg igennem.

Vi gør opmærksom på, at såfremt du handler i forbindelse med erhverv, så er du selv ansvarlig for at overholde Købelovens bestemmelser vedrørende Forbrugerkøb, herunder købers reklamationsret i de første 2 år efter gennemført handel samt 14 dages fortrydelse fra handlen sker.

2.3. Behandling af tvister mellem køber og sælger

For konflikter vedrørende handler indgået gennem Novahorses platform, henvises du til de særlige regler i pkt. 3.3.

2.4. Betingelser og vilkår for sælger

2.4.1. Nøjagtighed af annoncebeskrivelse

Du skal beskrive dine på Novahorse platformen annoncerede varer nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine varebeskrivelser, såfremt varen modtages af køber i anden stand end lovet i annoncen. Billederne af varen skal også vise den så nøjagtigt som muligt. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, størrelser, mål etc., som du tager med på din varebeskrivelse, skal være fuldstændig nøjagtige, og må ikke kunne vildlede andre brugere. Husk, er der fejl, mangler eller slid og/eller har du selv købt varen brugt, så husk at gøre opmærksom på dette ved at oplyse varens stand korrekt.

Indberettes en handel til Novahorse Support grundet vildledende eller ufuldstændig annoncebeskrivelse med tekst og billeder, vil support råde og agere i henhold lovgivning i civile handler i det land, du er bosat.

2.4.2. Sælgers ejendomsret

Du står, som sælger af enhver vare på Novahorse, inde for, at du har den fuldstændige ejendomsret over varen, og at du er berettiget til at overdrage denne ejendomsret til køber.

2.4.3. Dit ansvar som sælger

Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varen, varebeskrivelsen i annoncen eller andetsteds, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler;

 • krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.
 • er et brud på gældende lovgivning i det land, du er bosat, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.
 • er falsk, upålidelig, vildledende, anstødeligt eller nedsættende.
 • er af pornografisk karakter.
 • er opført på Novahorses oversigt over ulovlige varer, se pkt. 4.3.

2.4.5. Sælgers ansvar ved salg

 • Ved afsendelse skal varen sendes afsted senest 14 dage efter ordre er sket, idet Novahorse i modsat fald må annullere ordren.
 • Inden man sender varen afsted, er det sælgers ansvar at sørge for at pakke varen forsvarligt ind, så den ikke tager skade under transporten med Bring.

2.4.6. Indberetning til skattemyndighederne

Det påhviler til enhver tid dig som bruger at indberette din skattepligtige indkomst og de nødvendige oplysninger fra dit salg på Novahorse platformen til skattemyndighederne. Novahorse kan således ikke tilpligtes at indberette en bruger til skattemyndighederne, ligesom Novahorse ikke kan holdes ansvarlig i relation til en brugers skattemæssige forhold.

2.5. Betingelser og vilkår for køber

2.5.1. Dit ansvar som køber

Som køber er du ansvarlig for at sikre, at al aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med private handler, ikke:

 • krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.
 • er et brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.
 • er falsk, upålideligt, vildledende, anstødeligt eller nedsættende.
 • er af pornografisk karakter.
 • når en pakke er afleveret hos postvæsenet til forsendelse via Bring, overgår risikoen for varens hændelige undergang til dig som køber.

2.5.2. Købers ansvar ved køb

 • Efter du som køber har modtaget din pakke, bedes du indenfor 48 timer anmelde, hvis den modtagede vare ikke lever op til billederne eller beskrivelsen i den salgsannonce, du har handlet på. Du vil automatisk modtage en notifikation på, at du gerne må vurdere handlen – dette er for at vi hos Novahorse kan holde øje med, at sælgerne på platformen lever op til vilkårene for brug af platformen for at sikre tryghed for alle brugere. Såfremt du ikke validerer handlen i løbet af 48 timer, vil vi automatisk formode, at alt lever op til dine forventninger med købet.
 1. Særlige regler ved brugen af Novahorse platformen

Dette afsnit omhandler de særlige betingelser, der gælder for handler indgået gennem Novahorses platform. Bemærk at de almindelige handelsbetingelser beskrevet i pkt. 2., herunder reglerne for sælgers og købers vilkår mv., også er gældende for denne type handler.

3.1. Generelt om Novahorses platform for handler

3.1.1. Anvendelse af Novahorses platform for handler

Alle privatpersoner kan købe og sælge brugt rideudstyr på Novahorse Platformen. Når en køber lægger en eller flere varer i kurven og gennemfører købet, er dette bindende for begge parter ifølge dansk lovgivning, jf. Aftalelovens §1. Novahorses platform for køb og salg af brugt rideudstyr benyttes i forbindelse med betaling for og afsendelse af varer, hvor der købes labelfrie pakkelabels via Novahorse og Bring som fragtleverandør.

3.1.2. Betalinger via Novahorses platform

Når du som køber lægger en eller flere varer i kurv og gennemfører købet ved at indtaste dine betalingsinformationer, reserveres pengene på dit betalingskort. Reservationen er gældende i op til 14 dage, eller indtil sælger indleverer pakken hos fragtfører. Såfremt sælger ikke indleverer pakken inden for den frist for indlevering, der er angivet på handlen, bortfalder reservationen på din bankkonto.

Indleverer sælger pakken rettidigt, gennemføres reservationen, og der foretages en betaling.

Hver transaktion har et unikt ID-nummer, som Novahorse bruger til efterfølgende at identificere transaktionen. Novahorse forbeholder sig retten til at tilbageholde en transaktion, inden pengene sættes til udbetaling, hvis der er mistanke om snyd.

Det er vigtigt, at du som køber sikrer dig, at du har fået angivet korrekte kontaktoplysninger når du handler på Novahorse platformen, så vi er sikre på, at du modtager oplysninger om forsendelsen fra fragtfirmaet.

3.1.3. Betalingens gennemførsel

Når en sælger har modtaget en ordre på Novahorse platformen, har sælger herefter en frist for at indlevere pakken i en pakkeshop. Sælgers frist fremgår tydeligt for både køber og sælger på den enkelte handel. Novahorse laver et forslag til et indleveringssted baseret på sælgers lokation, men indlevering kan ske i en hvilken som helst pakkeshop understøttet af fragtførerne, som Novahorse samarbejder med. Lokationerne vil fremgå af et kort undervejs i handlen. Når pakken er blevet indleveret, bliver pengene trukket fra købers konto, og sælger kan forvente at se beløbet på sin bankkonto indenfor 1-2 bankdage efter anmodning om udbetaling via sælgers brugerprofil er sket.

3.1.4. Inden afsendelse af vare

Det er sælgers pligt at sikre sig følgende:

 • At den aftalte vare bliver sendt i pakken, og at den skal være i den beskrevne stand. Såfremt køber modtager varen og mener, at varen ikke er som beskrevet, har køber mulighed for at kontakte Novahorse Support og starte en sag. Som sælger er det derfor vigtigt at sikre, at man får beskrevet varen i detaljer, både i selve annoncebeskrivelsen, men også ved hjælp af billeder. Se yderligere information omkring, hvad der er gældende her i pkt. 2.4. om sælgers betingelser og vilkår.
 • At varen bliver pakket forsvarligt ind, så den kan tåle at blive afsendt. Risikoen for varens eventuelle beskadigelse under transporten påhviler sælger.
 • At varen indleveres i en pakkeshop inden den angivne frist for indlevering på handlen. Såfremt varen ikke når at blive indleveret i løbet af 14 dage, ophører reservationen på købers bankkonto, og handlen annulleres.

3.1.5. Varens afsendelse og levering

Varen skal afsendes inden den angivne tidsfrist for indlevering af handlen. Indleveringsfristen fremgår tydeligt på den enkelte handel. Begge parter vil undervejs blive holdt informeret om varens vej til køber. Når varen er ankommet til købers valgte pakkeshop, kan den afhentes af køber. Leveringstiden for pakker er som udgangspunkt mellem 1-4 dage efter indlevering. Pakken vil ligge klar til afhentning i op til 7 dage, hvorefter den vil blive sendt retur til afsender, såfremt den ikke er blevet afhentet af køber. Er der opstået et problem med varen, når varen er modtaget, se da pkt. 3.2.

3.1.6. Verificering af sælger i henhold til Lov om Hvidvask (AML)

Da Novahorse fungerer som platform for handel med brugt rideudstyr imellem private, skal vi verificere dig i forbindelse med den første gang, du sælger noget på Novahorse Platformen, og inden du modtager din første udbetaling fra vores system.

Du vil derfor modtage en email fra vores partner Creditro i forbindelse med din første ordrebekræftelse, hvorefter du vil blive bedt om at verificere dig selv ved at uploade foto af dit kørekort samt sygesikring (akkurat som hvis du skulle åbne en bankkonto i en bank).

Vores partner gennemfører i forvejen tilsvarende AML tjek af revisorers og advokaters klienter, og dine data bliver opbevaret sikkert og i overensstemmelse med reglerne hørende under GDPR. Novahorse opbevarer således ikke dine ID-filer; dette påhviler Creditro.

Så snart verificeringen er gennemført, kan vi fremadrettet udbetale dit provenu fra dine fremtidige salg på Novahorse platformen uden unødigt ophold. Dette er ligeledes for at sikre, at alle køberne på Novahorse platformen kan handle trygt og sikkert online.

Alle udbetalinger for dine salg sker via det betalingskort, du har tilknyttet din brugerkonto på Novahorse platformen. Det er derfor en forudsætning for at modtage udbetalinger fra Novahorse, at du a) har gennemført din verificering og b) at du har tilknyttet et betalingskort, igennem hvilket vi indbetaler dit salgsprovenu. Dine kortinformationer opbevares IKKE af Novahorse, men af vores PCI-certificerede betalingsgateway Reepay Billwerk, som forestår alle betalinger og transaktioner på Novahorse platformen i det hele taget.

Handler via Novahorse platformen bliver systematisk overvåget, og nogle handler bliver manuelt sikkerhedstjekket. Af sikkerhedsmæssige årsager er de nøjagtige årsager til tjek fortrolige, men de baserer sig på ét eller flere parametre såsom: beløb, varetype, varemærke, brugerens historik, m.fl. Såfremt en handel sikkerhedsgodkendes manuelt, vil sælger typisk opleve en forsinkelse af sin betaling for varen. I så fald vil sælger modtage en notifikation omkring forsinkelsen. Betalingen tilbageholdes som udgangspunkt, indtil pakken er registreret som modtaget af køber, hvorefter pengene udbetales hurtigst muligt, typisk efter 2-3 bankdage. På sælgers Novahorse Brugerkonto fremgår det, at pengene er på vej til sælger. I tilfælde, hvor køber gør indsigelse over varen til Novahorse Support, før udbtalingen har fundet sted, vil pengene tilbageholdes, indtil der er truffet en afgørelse i sagen.

3.1.7. Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner

Novahorse benytter betalingsgatewayen Reepay Billwerk eller MobilePay. Systemet benytter SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Reepay Billwerk og Mobilepay er PCI-certificerede, hvilket betyder, at Reepay Billwerk og Mobilepay overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

3.1.8. Gebyrer for handler med brugt rideudstyr på Novahorse platformen

Køber og sælger handler forsikret, og såfremt der opstår problemer i handlen, vil de modtage support fra Novahorse, se pkt. 3.3. For denne service opkræver vi et gebyr af hhv. køber og sælger. Gebyret udgør 10% af varens pris og fratrækkes sælgers provenu af salget.

3.1.9. Hæftelsesregler

Novahorse hæfter i forhold til dig for direkte tab, som følge af fejl begået af Novahorse i forbindelse med gennemførelsen af betalingstransaktioner. I den forbindelse skal et eventuelt tilgodehavende udbetales til dig senest 10 dage efter, at du har bedt herom.

Din adgangskode til Novahorse er strengt personlig. Hvis din adgangskode er kommet til andres kundskab, skal du straks ændre din kode. Hvis du har mistanke om at dine personlige profil-informationer er eller vil blive misbrugt, skal du orientere Novahorse Support herom.

Novahorse hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af din profil hos Novahorse. For denne type tab gælder der dog følgende undtagelser, som finder anvendelse såfremt transaktionen er korrekt registreret og bogført:

 1. Du er selv ansvarlig med op til 375 DKK for tab som følge af andres uberettigede brug af din bruger hos Novahorse, hvis vi godtgør, at din personlige adgangskode har været anvendt.
 2. Du er selv ansvarlig med op til 8.000 DKK, hvis vi kan godtgøre, at den personlige adgangskode har været anvendt, og at du:
 • har undladt at underrette Novahorse snarest muligt efter, at du har fået kendskab til at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab.
 • har overladt din personlige adgangskode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, eller
 • ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
 1. Du er selv ansvarlig for det fulde tab, hvis tabet sker under vilkår, hvor det kan godtgøres, at du selv har oplyst din adgangskode til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at du indså eller burde indse, at der var risiko for misbrug.

Uanset øvrige regler i dette afsnit, er du ikke ansvarlig for uberettiget anvendelse af din konto, der finder sted, efter at Novahorse af dig er blevet orienteret om misbruget.

Indsigelser om uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal være modtaget af Novahorse senest 13 måneder efter gennemførelsen af betalingstransaktionen.

Som bruger på Novahorse hæfter du ikke for de tab, som kan ske, efter du har anmodet om at få din konto lukket/spærret.

3.2. Behandling af tvister mellem køber og sælger

3.2.1. Generelt om tvister

Som køber og sælger har du mulighed for at kontakte Novahorse Support, hvis du oplever problemer med en indgået handel gennem Novahorses platform. Såfremt varen ikke er som beskrevet, eller hvis du på anden måde har problemer med sælger, er det påkrævet, at du i første omgang, og senest 2 dage efter modtagelsen af varen, selv kontakter sælger med henblik på en løsning. Såfremt dette ikke opnås, kan du gøre indsigelse til Novahorse Support på admin@novahorse.dk. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Novahorse forbeholder sig retten til ikke at indtræde i handler, så længe indberetteren ikke selv først har rettet henvendelse til sin modpart med henblik på en løsning, eller såfremt de gældende frister ikke er overholdt. Derudover er det ikke tilladt at forsøge at udbedre fejlen før sagen indrapporteres, med mindre dette er aftalt med sælger. Er fejlen forsøgt udbedret eller er varen sat til salg på Novahorse igen, forbeholder vi os retten til at afvise sagen.

Når en henvendelse mailes til Novahorse Support vil vi herefter gennemgå henvendelsen og i den forbindelse kontakte sælger omkring sagen, såfremt der er grundlag for det. Er udbetalingen tilbageholdt grundet sikkerhedstjek, vil denne forblive tilbageholdt, indtil der er truffet en afgørelse i sagen. Får sælger medhold i sagen, gennemføres udbetalingen umiddelbart efter afgørelsen. Får køber medhold i sagen, vil beløbet tilbageføres til køber, når betingelserne jf. pkt. 3.2.3 om tilbagebetaling er overholdt.

3.2.2. Afgørelse

Bliver Novahorse Support kontaktet omkring et problem i en handel, vil en afgørelse blive truffet på baggrund af dansk ret, herunder især købelovens regler, handelsdialogen i sagen, samt den dokumentation, der måtte være blevet fremvist, eksempelvis billeddokumentation, bevis for forsendelse og dokumentation for indgåede aftaler.

Dokumentation, der ikke er fremvist inden sagens afgørelse, tages ikke i betragtning efterfølgende. Afgørelsen vil endvidere blive truffet i overensstemmelse med Novahorses betingelser. Der kan opstå tilfælde, hvor begge parter får medhold i sagen, eller sagen må afvises.

3.2.3. Tilbagebetaling og hæftelse

Køber: Såfremt du som køber får medhold i en sag, vedrørende en handel gennem Novahorse platformen, vil du få tilbagebetaling direkte fra Novahorse. Pengene vil blive tilbageført hurtigst muligt i sager vedrørende manglende modtagelse af varen. I sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, vil tilbagebetalingen ske, når varen enten er returneret til sælger, medmindre andet er aftalt med Novahorse Support. Skal varen sendes retur til sælger, vil Novahorse dække returportoen. Skal der foregå en returnering af varen til sælger, vil du modtage en pakkekode af Novahorse til returforsendelsen, som skal benyttes inden for 5 dage, ved at pakken indleveres til forsendelse hos Bring, hvor pakkekoden registreres. Indleveres pakken ikke inden for fristen, vil pakkekoden udløbe, og dit pengekrav vil bortfalde. Herefter vil du ikke længere kunne få assistance af Novahorse Support til at forfølge en returnering af varen. Når varen er indleveret, vil du modtage forsendelsesprisen (forudsat at der kan fremvises gyldig dokumentation på denne forsendelse) samt varens pris (fratrukket handelsgebyret) retur. Såfremt sælger gøres erstatningspligtig, overtager Novahorse herefter pengekravet mod denne jf. pkt. 4.8. om ansvar. Sælger vil blive opkrævet dét beløb, som denne har fået udbetalt i handlen, samt udgifterne til den oprindelige porto.

Sælger: Som sælger skal du beskrive dine varer nøjagtigt og fyldestgørende i dine annoncer, og du er ansvarlig for eventuelle fejl, udeladelser eller misledende informationer i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat i varebeskrivelsen skal være korrekte og må ikke kunne vildlede andre brugere. Fejl, udeladelser eller vildledende informationer kan medføre erstatningsansvar over for køber samt Novahorse for de omkostninger, handlen har medført (varens pris, oprindelig porto).

Såfremt en køber får medhold, og handlen skal gå retur, er sælger forpligtet til:

 • At medvirke til tilbagesendelse og modtagelse af varen. Afhenter sælger ikke varen, resulterer det i destruering/bortskaffelse af pakken hos vores pakkeleverandør efter 90 dage, jf. vores pakkeleverandørs til enhver tid gældende betingelser.
 • Fuld tilbagebetaling af handlen, herunder; det udbetalte beløb og oprindelig porto.

Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingen ske straks og uden unødigt ophold efter Novahorses anvisninger. I de tilfælde, der er omfattet af pkt. 3.2.3 om tilbagebetaling, vil Novahorse tilbagebetale den part, der får medhold i sagen, og efterfølgende overtage pengekravet mod den part, der ikke fik medhold. Manglende vilje til at efterleve en afgørelse kan medføre spærring af profilen, bortvisning fra Novahorse samt overdragelse af pengekrav til 3. part.

3.3. Sagstyper

Der træffes afgørelse i sager vedrørende:

 • Manglende modtagelse af varen
 • Sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, som er til stede ved modtagelsen
 • Sager vedrørende hælervarer

3.3.1. Dokumentation

I sager vedrørende manglende forsendelse skal du som privat sælger være i besiddelse af dokumentation for, at varen er afsendt. Når du bruger Novahorse platformen til at sælge udstyr, har vi automatisk tilknyttet Bring labelfri fragt i transaktionen. Når du indleverer pakker med solgte varer i din valgte Bring pakkeshop, skal du blot sikre dig, at du modtager bekræftelse på indlevering fra fragtføreren pr. SMS/e-mail, når indleveringen har fundet sted.

I sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, skal du som køber dokumentere de pågældende mangler, som du anser som væsentlige, hurtigst muligt efter modtagelse af varen. Dette skal gøres i overensstemmelse med tidsfristerne angivet i pkt. 3.3.2. Overskrides disse frister, forbeholder Novahorse sig retten til at afvise sagen. Dokumentation i en sag om væsentlige mangler skal bestå af tydelige billeder samt dertilhørende beskrivelse af den/de pågældende mangler ved varen.

I sager vedrørende hælervarer, vil Novahorse bede dig fremvise dokumentation for, at der er tale om en stjålen vare. Tilstrækkelig dokumentation er i den forbindelse:

 • korrespondance med sælger eller oprindelig ejer af den stjålne vare
 • Tydelig fotodokumentation, samt en dertilhørende uddybende begrundelse

Såfremt der er tale om bekræftede tilfælde af salg af hælervarer, vil du som køber blive refunderet for købet, og i samarbejde med dig vil vi hjælpe med at få hælervarerne tilbage til oprindelig ejer. Sælgere af hælervarer vil blive politianmeldt og ekskluderet fra Novahorse platformen.

3.3.2. Tidsfrister

Pkt. 3.2.3. om tilbagebetaling og hæftelse, finder anvendelse, når indberetningen er oprettet inden for tidsfristen.

Såfremt sagen vedrører manglende modtagelse af varen, skal indberetningen af handlen senest være oprettet 3 uger efter handlens gennemførelse på Novahorse platformen.

Ved sager vedrørende væsentlige mangler ved varen, er det påkrævet, at du i første omgang, og senest 2 dage efter modtagelsen af varen, selv kontakter sælger med henblik på en løsning. Såfremt dette ikke opnås, kan du gøre indsigelse til Novahorse Support. Dette skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af varen. Novahorse forbeholder sig retten til ikke at indtræde i handler, så længe indberetteren ikke selv, først har rettet henvendelse til sin modpart med henblik på en løsning, eller såfremt de gældende frister ikke er overholdt

3.4. Fortrydelsesret

3.4.1. Fortrydelsesret vedrørende gebyrer

Du betaler et gebyr for Novahorses administration af en handel gennem Novahorse platformen. Ekspedition af en handel, hvorved der betales et håndteringsgebyr, er en digital ydelse og tages straks i brug efter købet er afsluttet. Derfor bortfalder den normale fortrydelsesret på 14 dage.

3.4.2. Fortrydelsesret over for sælger

Handler der indgås via Novahorse platformen er som udgangspunkt omfattet af Forbrugeraftalelovens §18, stk 1. Således har køber som udgangspunkt fortrydelsesret i 14 dage fra modtagelse af varen, og skal gøre dette gældende over for enten sælger eller Novahorse inden for tidsfristen. Køber skal selv afholde omkostninger til returporto ved benyttelse af fortrydelsesretten. Novahorse er udelukkende forpligtet til at formidle kontakten mellem køber og sælger, såfremt køber ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende. Derudover tilbyder Novahorse, såfremt køber og sælger ønsker det, at tilbageføre handelsbeløbet, når varen er modtaget af sælger i samme stand som ved handlens indgåelse. I tilfælde hvor køber og sælger ikke kan nå til enighed omkring fortrydelse og returnering, kan sagen i sidste ende indbringes for Center for Klageløsning under Forbrugerklagenævnet. Handlen skal have en værdi på minimum 680 DKK og det koster 100 kr. i gebyr hos Forbrugerklagenævnet. Læs mere her.

 1. Regler for den generelle brug af Novahorse

Du er underlagt at overholde vores regelsæt, så vi derved sikrer en god opførsel og gode handler til alles glæde. Ved at give dit samtykke for vores betingelser, accepterer du samtidig at have læst og forstået vores regler for brugen af Novahorse.

4.1. Opsummering af generelle regler

 • Du skal sikre dig, at de varer, du sætter til salg via annoncer på Novahorse, ikke er i strid med gældende lovgivning i det land, du er bosat eller regler og betingelser for brug af Novahorse i øvrigt, og ligeledes må du som køber ikke søge at købe ulovlige varer eller opfordre andre til at sælge ulovlige varer.
 • Når du opretter en salgsannonce, er det vigtigt, at du beskriver varen og dens stand nøje i teksten eller gennem de billeder, du tager – Selv hvis der er fejl eller skader på varen, har køber ikke mulighed for at reklamere, hvis denne er blevet gjort opmærksom på dette forud for handlens indgåelse.

4.2. Annoncer

4.2.1. Lovlighed

Du skal være opmærksom på, at indholdet af alle annoncer, der gælder selve varen, varebeskrivelsen samt enhver aktivitet eller kommunikation, der foretages i forbindelse med private handler, skal være i overensstemmelse med både gældende lovgivning i det land, du er bosat samt regler for brug af Novahorse.

4.2.2. Krav til annoncer

Annoncer på Novahorse skal opfylde følgende regler, og Novahorse forbeholder sig retten til at lukke annoncer, som ikke gør.

 • Annoncer, der oprettes på Novahorse, må kun omhandle salget af en fysisk vare.
 • En vare må kun oprettes én gang. Samme vare må ikke sælges i flere annoncer.
 • Vi forbeholder os retten til at bede om dokumentation på en vare som fx. standen, købssted og -tidspunkt.
 • Er en vare en mærkevare, kan der fra Novahorses side kræves dokumentation for mærkevarens ægthed, i form af for eksempel kvittering for køb fra den officielle forhandler, tydelig billeddokumentation og lignende.

4.2.3. Billeder

 • Når du lægger billeder af varer på annoncer på Novahorse, står du inde for, at disse billeder er dine egne og således ikke krænker andres immaterielle rettigheder.
 • Endvidere accepterer du at: a) Novahorse har ret til at anvende billederne i anden kommerciel sammenhæng, herunder til brug i Novahorses nyhedsbrev og i annoncer på sociale medier som Facebook og Instagram b) dine annoncebilleder må anvendes, hvis køberen af en vare sætter varen til salg på Novahorse igen med samme annonceinformationer, herunder billeder, som de fremgår på den oprindelige annonce.

4.2.4. Links og henvisninger til andre hjemmesider

Det er ikke tilladt at linke eller henvise til egne eller andres hjemmesider, Facebook-sider, Instagram-sider mv. på Novahorse. Dette gælder i annoncer, i privatbeskeder, i profiltekster og lignende. Novahorse forbeholder sig retten til at lukke annoncer, hvor udgående links forekommer.

4.2.5. Lukning af annoncer

Novahorse forbeholder sig retten til at lukke en annonce eller flytte denne til en anden kategori end den, hvori annoncen er oprettet, hvis denne vurderes til at være placeret forkert.

4.2.6. Opbevaring af annoncer

Vi opbevarer både aktive og inaktive annoncer i vores database til brug, hvis Novahorse på et tidspunkt skulle blive pålagt i henhold til lovgivning, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed, at udlevere disse. Novahorse er ikke ansvarlig for, at annoncer dukker op ved søgning på søgemaskiner på internettet.

4.2.7. Rapportering af ulovlige annoncer

Du kan indberette annoncer til os, som ser ud til at krænke retmæssige immaterielle rettigheder, gældende lovgivning eller regler for brug af Novahorse. Dette gøres inde på selve annoncen med knappen ’rapportér’.

4.3. Varer som ikke er tilladt på Novahorse

4.3.1. Ulovlige varer/Stjålne varer

På Novahorse platformen er det ikke tilladt at oprette annoncer med varer, der i henhold til gældende lovgivning i det land, du er bosat, er ulovlige, herunder hælervarer og ærekrænkende materiale. Dette afsnit opsummerer de varer, der ikke er tilladt at sælge på Novahorse.

4.3.2. Udstyr eller materiale, som krænker ophavsrettigheder, andre immaterielle rettigheder eller strider mod gældende lovgivning generelt, herunder:

 • Varer, der kan betegnes som ulovlige kopier eller forfalskninger af en virksomheds ophavsretlige beskyttede design (kopivarer), herunder mærkevaretyper som for eksempel sadler, støvler, ridehjelme, dækkener, underlag og andet rideudstyr.
 • Annoncer, der i markedsføringsøjemed benytter sig af et registreret varemærke, selvom den solgte vare rent faktisk ikke er af det pågældende mærke. Det er heller ikke tilladt at benytte sig af det registrerede varemærke, selvom man specificerer, at varen ikke er af det pågældende mærke (falsk markedsføring).
 • Tekst eller billeder, der uden forudgående samtykke er taget fra en anden privatperson eller virksomhed (f.eks. fra en virksomheds hjemmeside) og benyttet på en annonce, da sådant materiale er ophavsretligt beskyttet (copyright).

4.4. Support i forbindelse med regler for brug af Novahorse

Alle supporthenvendelser bliver håndteret af Novahorse Support med udgangspunkt i nærværende handelsbetingelser for at sikre, at både købere og sælgere får en god oplevelse med at benytte platformen.

4.5. Indberettede hændelsers forældelsesfrist

Ønsker du at tage kontakt til Novahorse Support i forbindelse med en handel, hændelse eller lignende, så gør dette med det samme i den udstrækning, det er muligt, så vi kan være behjælpelige i den konkrete sag.

 • Såfremt det drejer sig om manglende modtagelse af en købt vare, skal indberetningen senest være oprettet en måned efter, at betalingen er faldet.
 • Er der tale om sager, hvor varen ikke lever op til forventningerne, skal indberetningen være oprettet senest 48 timer dage efter modtagelse af varen. Når sagen indberettes, skal der vedlægges dokumentation for varens stand ved modtagelsen. Har du taget varen i brug, forsøgt at vaske den eller lignende, er varen stand ændret, hvilket besværliggør en eventuel indberetning og vores muligheden for at tage sagen op.

Vi forbeholder os retten til at afvise indberetningen, hvis ovenstående betingelser ikke er mødt.

4.6. Ansvar

Hvad enten du er køber eller sælger i en sag, er du forpligtet til at efterleve de afgørelser, Novahorse Support træffer. Såfremt en afgørelse medfører et krav om tilbagebetaling, skal tilbagebetalingen ske straks efter Novahorses anvisninger. I de tilfælde der er omfattet af pkt. 3.2.3. om tilbagebetaling, vil Novahorse straks tilbagebetale den part, der får medhold i sagen og efterfølgende indtræde i betalingskravet mod den part, der ikke fik medhold. Manglende vilje til at efterkomme en afgørelse kan medføre suspendering af profilen og/eller bortvisning fra Novahorse.

4.7. Klage

Du har altid mulighed for at klage over en afgørelse. Klagen skal i første instans indsendes til Novahorse Support via mail: admin@novahorse.dk. Såfremt du efterfølgende er uenig i en afgørelse, kan du indbringe en klage til Center for Klageløsning eller domstolene, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Du vil dog fortsat være forpligtet til at efterleve Novahorses afgørelse, indtil en eventuel retssag er endeligt afgjort. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail: admin@novahorse.dk.

4.10. Novahorses rolle og ansvar i handler

4.10.1. Novahorses rolle

De varer, der er tilgængelige gennem private handler, sættes til salg af brugere på Novahorse via annoncer. Aftalens vilkår, aftaleindgåelsen samt alle andre aspekter af aftalen, er underlagt gældende lovgivning i det land, du er bosat.

4.10.2. Novahorses ansvar

 • I det omfang loven tillader det, accepterer du at friholde Novahorse og Novahorses medarbejdere for ethvert ansvar, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med private handler. Novahorse er ej heller ansvarlig for den adfærd, en bruger måtte udvise på Novahorses tjenester.
 • Du og enhver anden bruger anerkender, at Novahorse ikke påtager sig ansvaret for sælger og købers adfærd i de private handler, eller for de varer, som sælger udbyder til salg eller levering. Novahorse indtræder ej heller i en given brugers forpligtelser, såfremt brugeren ikke opfylder disse. Du opnår beskyttelse ved at handle gennem Novahorses platform. Her går Novahorse aktivt ind og mægler i sager, hvor en af brugerne ikke overholder sine forpligtelser.

4.10.3. Ansvarsfraskrivelse

Novahorse holder ikke styr på, eller er ansvarlig for kvalitet, sikkerhed, eller lovmæssighed af de varer, som private handler omhandler, for om en varebeskrivelse er sand eller nøjagtig, hvorvidt sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer, eller hvorvidt køber har vilje og evne til at betale herfor. Novahorse kan ikke styre, og styrer ikke afslutningen eller gyldigheden af private handler. Selvom det er forbudt, kan det hænde, at der afgives oplysninger eller udvises anden adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af brugernes forpligtelser i henhold til nærværende aftale, og i disse tilfælde kan Novahorse ikke holdes ansvarlig.

5.0 Din Novahorse Brugerkonto

5.1 Formål

Din Novahorse Brugerkonto er tilknyttet vores betalingssystem, og denne kan benyttes til at gennemføre handler via Novahorse mellem køber og sælger.

5.2 Betaling med kort

Ved handler på Novahorse med kreditkort, betalingskort mv. bekræfter du, at du er berettiget til at benytte det pågældende kort, ligesom du har pligt til at sikre dig, at der er tilstrækkelige midler på kortet til at gennemføre transaktionen.

5.3 Novahorse Platformen til handler af brugt rideudstyr

Novahorse platformen gør det muligt at gennemføre betalinger i private handler mellem køber og sælger. Når en køber foretager et køb, bliver varens beløb reserveret på købers betalingskort, som han/hun har oplyst ved ordre checkout. Først når sælger indleverer pakken i nærmeste Bring pakkeshop med den tilhørende labelfri fragtkode, opkræves pengene fra købers kort og overføres til sælger fratrukket Novahorses administrationsgebyr på 15%. Denne udbetaling til sælger sker via det i sælgers Novahorse Brugerkonto oplyste betalingskort, så udbetalingen ender på den konto, sælgers eget betalingskort er knyttet til.

5.4 Sikkerhed vedrørende pengetransaktioner

Novahorses betalingssystem benytter betalingsgatewayen Reepay Billwerk eller Mobilepay. Systemet benytter SSL-kryptering til al transmission. Alle data er strengt krypteret. Reepay Billwerk og Mobilepay er PCI-certificerede, hvilket betyder, at Reepay Billwerk og Mobilepay overholder sikkerhedsreglerne fra Visa / Mastercard.

5.5 Gebyrer

Vælger du at benytte dig af Novahorses platform for handel med brugt rideudstyr, trækkes et gebyr fra handelsbeløbet ved gennemførslen af handlen. Se pkt. 3.1.8.

5.6. Administrationsgebyr

Din Novahorse Brugerkonto er ikke beregnet til opbevaring af midler, da Novahorse ikke er en bank. Det betyder, at hvis du i løbet af 3 måneder ikke benytter eller overfører resterende midler på din Novahorse Brugerkonto, og samtidig ikke har været logget ind på din brugerkonto, trækker vi et mindre administrationsgebyr på 30 kr./måned, startende efter 3 måneder og herefter månedligt, så længe Novahorse Brugerkontoen henstår ubenyttet.

5.6.1. Forældelse af indestående på spærret brugerprofil

I overensstemmelse med Lov om forældelse af fordringer, hæves et eventuelt indestående beløb på din Novahorse Brugerkonto, såfremt din brugerprofil har været spærret i 3 år. Årsagen til spærringen af brugerkontoen er herved uden betydning. Såfremt du ikke har henvendt dig inden for 3 år fra spærringsdatoen, med henblik på udbetaling af dit indestående, kan et krav herom ikke længere gøres gældende.

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.

en_US